Home

Sme otvorený, áno!

Sme otvorený, áno!

Na základe vašich podnetov, Vás chceme ubezpečiť, že naša prevádzka thajských masáží zostáva bezozmien otvorená naďalej.

Stále dodržujeme prísne bezpečnostné opatrenia v našich salónoch:

  • Nikdy sa nestretáva viac ako 6 ľudí naraz
  • Na vstupe a na toaletách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky
  • Všetky dotykové plochy dezinfikujeme po každom klientovi
  • Pravidelne meráme teplotu našim zamestnancom
  • Naši zamestanci majú nasadené rúška

 

V prípade, že sa necítite dobre, zostante doma, prosím.

Váš SIAM Team

Call Now